چهارشنبه, 1 آذر 1396 2017/11/22           فارسی English
منو

تعريف نظام پيشنهادات

 نظام پيشنهادات ؛سيستمي است که به منظور جلب مشارکت کارکنان، پيشنهادات ايشان را در جهت بهبود عملکرد سازمان دريافت و کارشناسي کرده و به پيشنهادهاي پذيرفته شده جوايزي اهدا مي کند و پيشنهادهاي پذيرفته شده را به مرحله اجرا در مي آورد. نظام پيشنهادها پل ارتباطي مغزها و انتقال دانش و تجربه است . در نظام پيشنهادات ، هيچ انديشه اي حقيرشمرده نميشود. نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها، يكي از چشم اندازهاي ايجاد پويائي، بهبود فرآيندها و كيفيت ارائه خدمات مي باشد . 
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات ,آموزش وترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8