• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

  تعريف نظام پيشنهادات

   نظام پيشنهادات ؛سيستمي است که به منظور جلب مشارکت کارکنان، پيشنهادات ايشان را در جهت بهبود عملکرد سازمان دريافت و کارشناسي کرده و به پيشنهادهاي پذيرفته شده جوايزي اهدا مي کند و پيشنهادهاي پذيرفته شده را به مرحله اجرا در مي آورد. نظام پيشنهادها پل ارتباطي مغزها و انتقال دانش و تجربه است . در نظام پيشنهادات ، هيچ انديشه اي حقيرشمرده نميشود. نظام پيشنهادها يا طرح بسيج انديشه ها، يكي از چشم اندازهاي ايجاد پويائي، بهبود فرآيندها و كيفيت ارائه خدمات مي باشد . 
   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0