• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

  تعریف پیشنهاد :

        پیشنهاد:  ایده و نظری است داوطلبانه که در صورت اجرا بتواند وضعیت موجود را بهبود بخشیده یا مشکلی را حل نماید.

        تبصره :  پیشنهاد ارائه شده می تواند در تمامی زمینه های تخصصی بخش کشاورزی و یا امور عمومی و در جهت بهسازی و اصلاح نظام ها و فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی باشد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0