چهارشنبه, 1 آذر 1396 2017/11/22           فارسی English
منو

تعریف پیشنهاد :

      پیشنهاد:  ایده و نظری است داوطلبانه که در صورت اجرا بتواند وضعیت موجود را بهبود بخشیده یا مشکلی را حل نماید.

      تبصره :  پیشنهاد ارائه شده می تواند در تمامی زمینه های تخصصی بخش کشاورزی و یا امور عمومی و در جهت بهسازی و اصلاح نظام ها و فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی باشد.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات ,آموزش وترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8