چهارشنبه, 1 آذر 1396 2017/11/22           فارسی English
منو

چه موضوعاتي پيشنهاد نيست:

        انتقاد از روش ها بدون ارائه راه حل

  انتقاد از اشخاص يا واحدها

  تذكر و يادآوري صرف براي انجام كاري خاص

  درخواست هاي اداري و ملزومات


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات ,آموزش وترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8