چهارشنبه, 1 آذر 1396 2017/11/22           فارسی English
منو

صرفه جوئی اقتصادی از طریق کاهش هزینه های دوباره کاریها و ضایعات

 

ü     ابداعات و تغییراتی که سازمان را در تحقق اهداف  کمک کند

ü     افزایش حسن شهرت سازمان

ü     اصلاح قوانین،دستورالعملها، بخش نامه و آیین نامه ها

ü     پیشنهادهای مربوط به بهبود نرم افزارهای مورد استفاده 

ü     بهینه نمودن سیستم های تصمیم گیری ، نظارت ، کنترل ، ارزیابی و ...

ü     واگذاری بخشی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری

ü     به سازی و آموزش نیروی انسانی

ü     تعمیق و گسترش فرهنگ مشارکت در همه سطوح سازمان

ü     توسعه و بهینه سازی تکنولوژی مورد استفاده سازمان

ü     افزایش راندمان نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانات و کاهش نفر ساعت مورد استفاده و تسریع در عملیات

ü     افزايش رضایت شغلی ، رفاه و بهبود شرایط کار همکاران ، صمیمت و همدلی و انجام فعالیت های گروهی بین ایشان

ü     به سازي و نگهداري تجهيزات و امكانات

ü     افزايش مهارت

ü     جلب رضايت ارباب رجوع

ü     رفع تبعیض ها جهت ایجاد انگیزه بیشتر و شایسته سالاری

ü     رفع مسائل و مشكلات كاري بين استانها و ستاد

ü     بهبود شرایط محیط کار و ابزار و وسایل جهت ارتقای بهره وری

ü     افزایش کمیت و کیفیت خدمات و محصولات و بهره وری سازمان

ü     اجرای بیشتر عدالت در همه زمينه های سازمان


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات ,آموزش وترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8