• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

  صرفه جوئی اقتصادی از طریق کاهش هزینه های دوباره کاریها و ضایعات

   

  ü     ابداعات و تغییراتی که سازمان را در تحقق اهداف  کمک کند

  ü     افزایش حسن شهرت سازمان

  ü     اصلاح قوانین،دستورالعملها، بخش نامه و آیین نامه ها

  ü     پیشنهادهای مربوط به بهبود نرم افزارهای مورد استفاده 

  ü     بهینه نمودن سیستم های تصمیم گیری ، نظارت ، کنترل ، ارزیابی و ...

  ü     واگذاری بخشی از خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری

  ü     به سازی و آموزش نیروی انسانی

  ü     تعمیق و گسترش فرهنگ مشارکت در همه سطوح سازمان

  ü     توسعه و بهینه سازی تکنولوژی مورد استفاده سازمان

  ü     افزایش راندمان نیروی انسانی ، تجهیزات و امکانات و کاهش نفر ساعت مورد استفاده و تسریع در عملیات

  ü     افزايش رضایت شغلی ، رفاه و بهبود شرایط کار همکاران ، صمیمت و همدلی و انجام فعالیت های گروهی بین ایشان

  ü     به سازي و نگهداري تجهيزات و امكانات

  ü     افزايش مهارت

  ü     جلب رضايت ارباب رجوع

  ü     رفع تبعیض ها جهت ایجاد انگیزه بیشتر و شایسته سالاری

  ü     رفع مسائل و مشكلات كاري بين استانها و ستاد

  ü     بهبود شرایط محیط کار و ابزار و وسایل جهت ارتقای بهره وری

  ü     افزایش کمیت و کیفیت خدمات و محصولات و بهره وری سازمان

  ü     اجرای بیشتر عدالت در همه زمينه های سازمان


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0